El món professional i educatiu s’uneixen en el II Premi Barcelona de Joieria // El mundo profesional y el educativo se unen en el II Premio Barcelona de Joyería

ESCRITO POR Laia Montaner Espelt EL 13 de julio de 2015 EN Eventos Tomas Colomer

Donar a conèixer els projectes d’estudiants i professionals de la joieria. Aquest és l’objectiu que persegueix el II Premi Barcelona de Joieria, celebrat el vespre del passat dia 2 de juliol.

En aquesta segona edició, joiers amb experiència i estudiants dels centres de referència de Catalunya i de la resta d’Espanya con JORGC, l’Escola Massana, La Llotja, l’Escola d’Art del Treball, l’Arsenal i La Escuela Atlántico, es van unir per celebrar el concurs més importat del sector artístic de la joieria.

El jurat, format per docents i empresaris del sector, van atorgar nou premis entre les diverses categories: joies creades amb materials nobles, d’altres d’artístiques, peces creades per estudiants i per professionals amb més de 5 anys d’experiència.

Els guanyadors de les categories junior amb peces fetes amb material nobles (80% d’or o plata) van ser: Ángela Malhües amb el collaret Asimetría natural, Rosa Gomis amb Composició, un collaret també; i Laura Morales amb l’esclava Finestra al cos.

En la categoria junior també, però amb peces artístiques fetes amb un 20% d’or o plata van guanyar: L’escenari de l’ànima, agulla de Marta Ortí, Rusc d’Irina Rovira i El niu blau d’Alba Corredera.

D’altra banda, els guardonats de les categories sènior amb peces fetes de materials nobles foren: Glòria Margalef amb l’anell Paisatge lunar i Maribel Chiba amb les arrecades Somnis.

El premi a la millor peça de la categoria senior artística va ser Xavier Manonelles amb Escuma de mar.

Els creadors de les peces guanyadores tindran l’oportunitat de donar a conèixer els seus dissenys i posar-los a la venta en els aparadors de les diverses joieries Tomas Colomer. Aquesta empresa familiar és la impulsora dels premis, molt ben rebuts per tots els concursants i membres del jurat. “És un gran projecte que evidencia que amb impuls, esforç i iniciativa es pot arribar molt lluny”, va valorar Pere Ros, gerent de la Fundació BCN Formació Professional i padrí de l’esdeveniment. “L’any que ve el II Premi Barcelona de Joieria serà a nivell internacional per fomentar que els talents trobin el seu camí professional en el sector joier”, va prometre Asun Beya, en representació de la directiva de les joieries Tomas Colomer i presidenta del jurat.

També els concursants agraeixen actes com aquest, com Glòria Margalef, joiera amb taller propi i una de les guanyadores, que va declara que “per fer una bona peça es necessiten gairebé 80 hores de feina i és un honor que des del sector empresarial es valori la nostra feina”.

 

————————————————————————————————————————————————————–

Dar a conocer los proyectos de estudiantes y profesionales de la joyería. Este es el objetivo que persigue el II Premio Barcelona de Joyería, celebrado la tarde del pasado 2 de julio.

En esta edición, joyeros con experiencia y estudiantes de los centros de referencia de Cataluña y del resto de España como JORGC, la Escola Massana, la Escola d’Art del Treball, l’Arsenal i La Escuela Atlántico, se unieron para celebrar el concurso más importante del sector artístico de la joyería.

El jurado, formado por docentes y empresarios del sector, otorgaron nueve premios entre las diferentes categorías: joyas creadas con materiales nobles, otras de artísticas, piezas hechas por estudiantes y por profesionales con más de 5 años de experiencia.

Los ganadores de la categoría junior materiales nobles (80% de oro o plata) fueron: Ángela Malhües con el collar Asimetría Natural, Rosa Gomis con Composició, un collar también; y Laura Morales con la pulsera esclava Finestra al cos (Ventana al cuerpo en español).

En la categoría junior también, pero con piezas artísticas hechas con un 20% de oro o plata, ganaron: L’escenari de l’ànima (El escenario del alma), un broche de Marta Ortí, Rusc (Colmena) de Irina Rovira y El Niu Blau (El Nido Azul) de Alba Corredera.

Por otro lado, los galardonados de las categorías senior con piezas hechas por materiales nobles fueron: Glòria Margalef con el anillo Paisatge Lunar y Maribel Chiba con los pendientes Somnis (Sueños).

El premio a la mejor pieza de la categoría senior artística fue para Xavier Manonelles con Espuma de Mar.

Los creadores de las piezas ganadoras tendrán la oportunidad de dar a conocer sus diseños y ponerlos a la venta en los escaparates de las diferentes joyerías Tomas Colomer. Esta empresa familiar es la impulsora de los premios, muy bien recibidos por todos los concursantes y miembros del jurado. “Es un gran proyecto que hace evidente que con impulso, esfuerzo e iniciativa se puede llegar muy lejos”, valoró Pere Ros, gerente de la Fundació BCN Formació Professional y padrino del evento. “El año que viene el II Premio Barcelona de Joyería será a nivel internacional para fomentar que los nuevos talentos encuentren su camino profesional en el sector joyero”, prometió Asun Beya en representación de la directiva de las joyerías Tomas Colomer y presidenta del jurado.

También los concursantes agradecen actos como este, como Glòria Margalef, joyera con taller propio y una de las ganadoras, que declaró que “para hacer una buena pieza se necesitan casi 80 horas de trabajo y es un honor que desde el sector empresarial se valore nuestro trabajo”.

 

————————————————————————————————————————————————————–

To present the student projects and jewelry professionals. This is the objective of the Barcelona II Jewelry Award, held the evening of July 2.

In this edition, experienced jewelers and students of the reference centers in Catalonia and the rest of Spain as JORGC, L’Escola Massana, tL’Escola d’Art del Treball, l’Arsenal and La Escuela Atlántico, joined to celebrate the contest most important artistic jewelery sector.

The jury of teachers and entrepreneurs, awarded nine awards across different categories: jewelry created with fine materials, other than artistic pieces made by students and professionals with more than five years of experience.

The winners of the junior noble materials (80% gold or silver) were: Angela Malhües with necklace Asimetría Natural (Natural Asymmetry), Rosa Gomis with Composició (Composition), a necklace too; and Laura Morales with the slave bracelet Finestra al cos (Windows to the body)

Also in the junior category, but with artistic pieces made with 20% gold or silver, they won: L’escenari de l’anima (The Soul Stage), a brooch of Ortí Marta, Rusc (Hive) of Irina Rovira and El Niu Blau (The Blue Nest) of Alba Corredera.

Furthermore, the winners of the senior category with parts made by fine materials were Gloria Margalef with ring Paisatge Lunar (Moonscape)and Maribel Chiba with Somnis (Dreams) a earrings.

The award for the best piece of art senior category went to Xavier Manonelles with Escuma de Mar (Seafoam).

The creators of the winning pieces will have the opportunity to present their designs and put on sale in the windows of the different jewelry Tomas Colomer. This family business is the driving force behind the awards, well received by all contestants and jury members. “It is a great project that becomes apparent that impulse, effort and initiative can go far,” she added Pere Ros, manager of the fundation BCN Formació Professional and sponsor of the event. “Next year the Prize II Barcelona Jewelry will internationally to encourage new talent find their career path in the jewelery sector,” promised Asun Beya representing the directors of the jewelry Tomas Colomer and president of the jury.

Thank contestants also acts like this, as Gloria Margalef, jewelry with own workshop and one of the winners, who declared that “to make a good piece it takes almost 80 hours of work and is an honor that is valued from our business sector work “.

L’anell Paisatge Lunar, de Glòria Margalef, 1r Premi Senior Materials Nobles

Escuma de Mar de Xavier Manonelles

Arrecades anomenades Somnis, de Maribel Chiba, 2n Premi Senior Materials Nobles

Agulla El niu Blau, d’Alba Corredera, 3r Premi Junior Artística

Rusc, d’Irina Rovira, 2n Premi Junior Artística

L’agulla de Marta Ortí, l’Escenari de l’ànima, 1r Premi Junior Artística

L’esclava Finestra al cos, de Laura Morales, 3r premi Junior Materials Nobles

Composició, de Rosa Gomís, 2n Premi Junior Materials Nobles

Asimetría natural, d’Ángela Malhües, 1r Premi Junior Materials Nobles.

Pere Ros, gerent de BCN Formació Professional, oferint un discurs a tots als participants del II Premi Barcelona Joieria.

El jurat analitzant detalladament cada peça.

Cada membre del jurat representava una escola participant, juntament amb Asun Beya, de les Joieries Tomas Colomer.